lyse og åpne rom på eberg

Espace Arkitektur har tegnet lyse og åpne rom på Eberg. Tilbygget er veldig kompakt. De tre etasjene er åpen og lyset strømmer fritt fra rom til rom.

Nå er fundamentplate støpt, grunnmur er etablert og “pre-cut” er levert. “Pre-cut” er en metoder der materialer er ferdig kappet, har freste spor for innfestingspunkter og leveres ferdig til montasje på byggeplass. Det forenkler arbeidet mye for håndverkere og arbeider ligner mer på en lek med Lego.

Ole Hogstads vei

Når “Pre-cut” er levert

reiser bygget seg raskt og i løpet av få dager står råbygget klar. Etter at Byggmester Hofstad er ferdig med takstolen feirer vi sammen med byggherre og håndverkere milepælet med kafe og kake. 

Råbygg på Eberg

Illustrasjon av tilbygget

Slik ser jeg for meg prosjektet når det er ferdig. En enkel form, som underordner seg resten av huset. Samtidig er det viktig at den nye delen har sin egen karakter og tolker eksisterende elementer nyt, som for eksempel ringmuren som er også er et pregende element i 1. etasje. Romløsninger er åpne for at rommene oppleves raust og lyst. Trapperommet fordeler dagslyset fra hems til kjeller.

Illustrasjon tilbygg
Illustrasjon interiør

Illustrasjon av tilbygget

Slik ser jeg for meg prosjektet når det er ferdig. En enkel form, som underordner seg resten av huset. Samtidig er det viktig at den nye delen har sin egen karakter og tolker eksisterende elementer nyt, som for eksempel ringmuren som er også er et pregende element i 1. etasje. Romløsninger er åpne for at rommene oppleves raust og lyst. Trapperommet fordeler dagslyset fra hems til kjeller.

Snart klar for innflytting!

Her gir vi deg et inntrykk av det endelige resultatet. Nå er alle arbeider ferdig utført og prosjektet har fått ferdigattest. Både byggherre, byggmester og arkitekt er fornøyd med resultatet og samarbeidet.

Hus fra vest

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620