harald hårfagres gate

Tidlig i 2016 begynte vi med en mulighetsstudie for en tomt som henvender seg Lade Park, Lade Kirke og Lade Gård. Området ble brukt som parkeringsplass og lagringsplass for omkringliggende håndverksbedrifter. Området er et møtepunkt mellom nye boligområder, idrettsanlegg, park og verneverdig bebyggelse.

Harald Hafagres gate

Hvor

Trondheim

Når

ferdig regulert i 2017, ferdigstilling 2021

areal

4.800 (areal)

pris

220.000.000,- (NOK)

Samarbeid

JSTA

nærheten til parken

i vest og adkomst fra en rolig sidegate i øst gir gode forutsetninger for å skape leiligheter med høy kvalitet. Prosjektet består av ca. 60 leiligheter mellom 20m² og 125m².

For å ungår at bygget må bygges med sokkel er hele boligstrukturen avtrappet mot sør. Slik har alle leiligheter i 1. etasje adgang til terrasse og hage.

Harald Hårfagresgate
Harald Hårfagresgate
Harald Hårfagresgate
Harald Hårfagresgate

Prosjektet

består av et lineært teglvolum i 3 etasjer langs Harald Hårfagres gate. Volumet skjermer de halvprivate og private arealene som åpner seg mot parken. Ortogonal til dette volumet ligger 3 terrasserte blokker i 3, respektive 4 etasjer. I det lineære volumet er det to-etasjes høye åpninger.

Utearealene og overflatene rundt blokkene, er tilpasset terrenget og overgangen mot parken. Arealene med varierende dekke av betong, asfalt, tre, armert- og uarmert gress oppfyller både behovet for oppstilling av brannbiler, rekreasjon, lek og vedlikehold om vinter.

Harald Hårfagresgate

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620