Forandringer er bra!

Espace Arkitektur har endelig flyttet inn i nye kontorlokaler. Sentralstasjonen er mitt nye virkested. De lyse lokalene deler jeg med 4 andre flinke arkitekter.  Romslige arbeidsplasser, masse dagslys og en raus romhøyde gir nok rom for å utfolde tankene. De fargerike rommene og hyggelige kollegaer er helt perfekt for å utvikle spreke ideer.

Besøk oss gjerne i Fosenkaia 3, 7010 Trondheim

Sentralstasjon Trondheim

1883 på Brattøra

Første delen av stasjonsbygningen sto ferdig etter 3 år byggetid i 1883. Stasjonen ble etablert som endepunkt for Meråkerbanen. I dag er Trondheim S den største jernbanestasjon i Midt-Norge og en av landsdelens viktigste kollektivknutepunkt.

Tid for ideer

Gode ideer trenger tid til å modne

Kontor

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620