det er tid for å bygge i tre

For å nå klimamålene som er avtalt i Parisavtalen, er det viktig å redusere utslipp av klimagass. Norsk bygg– og anleggssektor bidrar med 14,7 millioner tonn CO2utslipp i verden. Det er tid for å bygge i massivtre for å utnytte materialets miljømessige fordeler. Erfaringstall fra byggeprosjekter i massivtre viser seg å ha fordeler ved CO2-utslipp, energibruk, innemiljø og ressursbruk uten at det har en negativ konsekvens for prosjektets totale kostnader.

grunnleggende fordeler

Fordeler ved å bygge i tre

Grafikken viser at det er lønnsomt å bygge i tre. Ved å bygge i tre reduserer man byggetid fordi elementene kan prefabrikeres og er enkle å montere. Massivtre er enkelt å kombinere med andre materialer.

Komponenter i tre, som søyler, bjelker, dekker eller veggelementer er lettere en stål eller betong og det er enklere å montere tekniske installasjoner.

Komponenter i tre er kompakte og lett, slik at transportkostnader reduseres betraktelig. Montering av treelementer er enkelt og raskt, slik at det keves mindre bemanning på byggeplasser.

Å bygge i tre har ikke bare økonomiske fordeler men også miljømessige fordeler. Trebaserte byggeelementer reduserer karbonutslippet, de kan gjenbrukes eller resirkuleres og de øker kvaliteten av inneklima.

 

Mountain house, Oberschlierbach, Austria

Hva er massivtre

Bygg i massivtre, med synlige massivtreelementer har en naturlig skjønnhet og skaper unik atmosfære. Bildet viser “Mountain house” i Oberschlierbach i Østerike, tegnet av Sigurd Larsen. Den spesielle estetikken oppstår ved produksjon av elementene. Elementene settes sammen av lameller som ligger i lag diagonalt eller ortogonalt. Lamellene limes, stiftes, plugges eller skrues sammen til til større skiver. Tykkelse og antall sjikt bestemmes av elementenes funksjon.

 

Hvor bruker man massivtre

Massivtreelementer kan brukes som søyle, bjelke, dekke, vegg  og tak. Treelementer kan dermed erstatte betong og stål som byggematerial for disse elementene. Overflatene til elementene kan slipes, overflatebehandles eller stå ubehandlet. Det er også mulig å kombinere elementene med andre materialer for å øke brann- eller lydegenskaper i bygg med flere etasjer.

byggeplass massivtre

Dette er viktig

Det er viktig at man bestemmer seg tidlig om man øsker å bygge i massivtre, for å utnytte konkurraseevnen gjennom hele prosessen. Under prosjektering legges det tilrette for en effetiv produksjon, transport og montasje. Elementene produseres  innendørs under kontrollerte forhold som sikrer presisjon og høy kvalitet. Elementene leveres med lastebil og monteres med kran for å sike raskt montasje og presisjon.

I motsetning til tradisjonelle byggeplasser under åpen himmel, reises en enebolig i løpet av 1-5 dager. Det er viktig at tre og andre byggematerialer ikke blir utsatt for
regn, snø og høy relativ fuktighet. Derfor er det viktig at byggeplasslogistik og værbesittelse planlegges nøye av de utførende.

 

 

møbel_furu

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620