Det er tid for å bygge i tre

For å nå klimamålene som er avtalt i Parisavtalen, er det viktig å redusere utslipp av klimagass. Norsk bygg– og anleggssektor bidra med 14,7 millioner tonn CO2utslipp i verden. Det er tid for å bygge i massivtre for å utnytte materialets miljømessige fordeler. Erfaringstall fra byggeprosjekter i massivtre viser å ha fordeler ved CO2-utslipp, energibruk, innemiljø og ressursbruk uten at det har en negativ konsekvens for prosjektets totale kostnader.

grunnleggende fordeler

Fordeler ved å bygge i tre

Grafikken viser at det er lønnsomt å bygge i tre. Ved å bygge i tre reduserer man byggetid fordi elementen kan prefabrikeres og er enkelt å momtere. Massivtre er enkelt å kombinere med andre materialer.

Komponente i tre, som søyler, bjelker, dekker eller veggelementer er lettere en stål eller betong og det er enklere å montere
tekniske installasjoner.

Komponenten i tre er kompakte og lett, slik at transportkostnader reduseres betraktlig. Montering av treelementer er enkelt og raskt, slik at det keves mindre bemanning på byggeplasser.

Å bygge i tre har ikke bare økonomiske fordeler men også miljømessige fordeler. Trebaserte byggeelementer redusere karbonutslippet, kan gjenbrukes eller resirkuleries og de øker kvaliteten av inneklima.

 

Mountain house, Oberschlierbach, Austria

Hva er massivtre

Bygg i massivtre, med synlige massivtreelemente har en naturlig skjønnhet og skaper unik atmosfære. Bildet viser “Mountain house” i Oberschlierbach i Østerike, tegnet av Sigurd Larsen. Den spesielle estetikken oppstår ved produksjon av ellementen. Elementene settes ammen av lammeler som ligger i lag diagonalt eller ortogonalt. Lammellen limes, stiftes, plugges eller skrues sammen til til storre skiver. Tykkelse og antall sjikt bestemmes av elementes funksjon. 

 

Hvor bruker man massivtre

Massivtreelementer kan brukes som søyle, bjelke, dekke, vegg  og tak. Treelementer kan dermed erstatte betong og stål som byggematerial for disse elementene. Overfaltene til elementene kan slipes, overflatebehandles eller står ubehandlet. Det er også mulig å kombinere elementen med andre materialer for å øke brann- eller lydegenskaper i byg med flere etasjer. 

byggeplass massivtre

Dette er viktig

Det er viktig at man bestemmer seg tidlig om man øsker å bygge i massivtre, for å utnytte konkurraseevne gjennom hele prosessen. Under prosjektering legges det tilrette for en effetiv produksjon, transport  og montasje. Elemetnene produseres under innendørs under kontrollerte forhold som sikrer presissjon og høy kvalitet. Elementen leveres med lastebil og monteres med kran for å sike raskt montasje og presisjon.

I motsetting til tradisjonelle byggeplasser under åpen himmel, reises en enebolig i løpet av 1-5 dager. Det er viktig at tre og andre byggematerialer ikke blir utsatt for
regn, snø og høy relativ fuktighet. Derfor er det viktig at byggeplasslogistik og og værbesuttelse planlegges nøye av de utførende. 

 

 

møbel_furu

Har du lust til å jobbe sammen med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom er Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620