Hva skjer

Annonsering av reguleringsplaner, oppstart av byggeprosjekter og status på byggeprosess vil du finner her. Interessante publikasjoner, tips og egeninitierte prosjekter vil være tilgjengelig her.

Hva leter du etter? 

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620